Algemene voorwaarden


Begrippen & toepasselijkheid 

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stichting Wolz Handmade zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Stichting Wolz Handmade zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & kosten

 • Alle prijzen op de website van Wolz Handmade zijn inclusief 21% BTW. Er worden geen verzendkosten binnen Nederland berekend voor bestellingen boven de €50.
 • De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht zijn nader overeen te komen.
 • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Stichting Wolz Handmade bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Leveringen

 • Stichting Wolz Handmade begint  na ontvangst van de betaling met breien, wij houden u op de hoogte van het moment van levering. Deze levering zal afhankelijk zijn van de wolvoorraad. De levering zal verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.
 • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 2 weken via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
 • Stichting Wolz Handmade is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door TNT Post.
 • Stichting Wolz Handmade is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 • Stichting Wolz Handmade betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Stichting Wolz Handmade worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden

 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 • Het verschuldigde bedrag dient vooraf betaald te worden.

Reclamatie & Retourneren

 • Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Stichting Wolz Handmade raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Stichting Wolz Handmade zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
 • Indien er binnen 7 dagen door Wolz Handmade geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Stichting Wolz Handmade er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • U heeft het recht de door Stichting Wolz Handmade geleverde artikelen binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 7 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
 • De artikelen kunnen binnen de zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
 • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Stichting Wolz Handmade de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
 • Wanneer de door Stichting Wolz Handmade afgeleverde artikelen niet binnen 7 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van Stichting Wolz Handmade, van het personeel en de producten van Wolz Handmade voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Stichting Wolz Handmade is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • Stichting Wolz Handmade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Stichting Wolz Handmade.
 • De aansprakelijkheid van Stichting Wolz Handmade is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stichting Wolz Handmade, dan wel tussen Stichting Wolz Handmade en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Stichting Wolz Handmade, is Stichting Wolz Handmade niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Stichting Wolz Handmade.

Overmacht

 • In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Stichting Wolz Handmade opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Sitchting Wolz Handmade het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Stichting Wolz Handmade of bij de toeleveranciers van Stichting Wolz Handmade.

Privacy

 • Stichting Wolz Handmade respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
 • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Stichting Wolz Handmade
Rotterdam
E-mail: info@wolzhandmade.nl

KvK: 56798202
BTW-nummer: NL852307007B01
NL85 RABO 0111 7774 45

 

© 2012 - 2023 Stichting Wolz Handmade | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel